Riktigt bra fiskodling

För ett tag sedan så besökte jag Aneboda fiskodling, vilket är ett företag som har ansvarat för fiskodling och även forskning i över 100 år, just när det kommer till fiskarten karp. Detta har lett som till en bred kunskap och erfarenhet inom dessa arter och dess användning inom svenska förhållanden. 

En fisk som intresserade mig väldigt mycket, som jag fick lära mig om under mitt besökt var nämligen gräskarpen. Detta är alltså en fisk som livnär sig på växter och även betar ned oönskad vegetation. Genom gräskarpens stora tålighet och anpassningsförmåga kan den användas i alla typer av vatten.

Härstammar från Kina 

Detta är även en fisk som från början härstammar från Kina, där den mer naturligt lever i den så kallade Amur.floden, som är känd i Kina. Om man helt skulle översatta dennes namn så skulle det bli på svenska ”vit.amur”. 

Fisken i sig är väldigt enkel, med tanke på att den bara livnär sig på växter, vilket det finns gott om i vattnet. När det är varmt ute, under sommarmånaderna så betar gräskarpen faktiskt motsvarande sin egen kroppsvikt per dag, vilket gör den väldigt effektiv. Fisken tar till vara på outnyttjad födoresuresurser, vilket sluts där med det ekologiska kretsloppet. 

Fisken fick mig väldigt intresserad av att ta reda på mer om karp-arterna i sig och genom att klicka mig in på www.aneboda.se, så lyckades jag få massvis med bra information om alla dessa arter. Hemsidan förklarar all nödvändig information det har om det olika arterna, vilket är väldigt intressant för en fisk-kille som mig. Är du så kallade intresserad av olika fiskarter? Klicka dig då in på deras hemsida och du kommer att få massvis med rolig information om karpen. 

Kommentera Avbryt svar